Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Armenia


retiredKonsul Mads Langaard Lund

Telefon:
+47 22 00 95 22
Mobil:
+47 92 22 22 61
Faks:
+47 22 00 95 21


Besøksadresse:
Parkveien 57
0256 Oslo

Postadresse:
Postboks 1993 VIKA
0125 OSLO

Design by Dots | Makeweb/CMS