Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Malta


retiredKonsul Lars Hoven

Telefon:
+47 38 17 00 80
Mobil:
+47 90 58 58 78
Faks:
+47 38 17 00 81


Besøksadresse:
Markensgaten 9, 7. etg.
4610 Kristiansand

Postadresse:
Serviceboks 437
4604 Kristiansand

Design by Dots | Makeweb/CMS