Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Nederland


retiredKonsul Pål Mitsem

Mobil:
90009 8158


Besøksadresse:
Krystallvn. 6
4072 Randaberg

Design by Dots | Makeweb/CMS