Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Nederland


retiredKonsul Ivar A Røsholt

Faks:
73 53 93 73


Postadresse:
Postboks 2190
7412 Trondheim

Design by Dots | Makeweb/CMS