Pensjonerte medlemmer

Når medlemmer av Corps Consulaire de Norvège pensjoneres fra sine verv for sitt respektive land, kan de fortsette som "retired members". Pensjonerte medlemmer betaler halv årsavgift. Som "retired" er du hjertelig velkommen til å fortsette i CCN og delta i faglige og sosiale fora.

Gambia


retiredGeneralkonsul Hallbjørn Hareide

Telefon:
+47 22 43 09 10
Faks:
+47 22 44 46 11


Besøksadresse:
Bygdøy Allé 64 A

Postadresse:
Bygdøy Allé 64 A
0265 Oslo

Design by Dots | Makeweb/CMS